Енергетика > Результати > Ядерна енергетика > Індикатор #48

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 16.11.2021

Дотримання гранично допустимих доз опромінення під час здійснення професійної діяльності

Піднапрямок:
Ядерна енергетика
Відповідальні:
Держатомрегулювання, МОЗ, Держпраці, НАМН (за згодою)
Стаття Угоди:
V.1.342, Додаток XXVII
Директива / Регламент ЄС:
Директива № 2013/59/Євратом
Термін виконання:
06.02.2022

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2018

Частка суб'єктів професійної діяльності, що отримують річну дозу опромінення, нижчу за граничну